2017-09 omschakelcursus, subsidies, bemesting, APV, pompoenrassen, grasklaver/luzerne, in folie zaaien en aardappel

Omschakelcursus

Ook deze winter (let op eerste cursusdag 30 november) is er weer een oriëntatiecursus biologische landbouw. Organisatie is in handen van BDEKO. Meer informatie via ingrid@biologischnetwerk.nl Het cursusprogramma bestaat uit 5 cursusdagen met afwisseling van theorie en praktijk. Verschillende ervaren sprekers en begeleiders uit de sector. Zie hier de flyer.

 

Subsidies

Regelmatig zijn er subsidies die voor biologische ondernemers aantrekkelijk kunnen zijn:

  • In de provincie Groningen is de volgende openstelling: “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven”. Deze is opengesteld van 30 oktober t/m 1 december. Zie hier voor meer informatie;
  • De subsidie Jonge landbouwers zal worden opengesteld van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018. Een aantal provincies (o.a. Gelderland, Noord Holland, Limburg, Utrecht en Zuid Holland) hebben inmiddels hun openstellingsbesluit gepubliceerd. In de reeds gepubliceerde investeringslijsten staan o.a. zonnepanelen, electrische voertuigen en machines voor NKG. Bij deze laatste worden (in tegenstelling tot in eerdere openstellingsbesluiten) expliciet machines genoemd: rotorkopeg, schoffels, grondwoeler, woeler, schijveneg, cultivatoren en zaai, plant en pootmachines welke in dezelfde werkgang gebruikt worden. De subsidie is 30%, enkel voor jonge ondernemers met een maximum subsidie van € 20.000 en een minimum van € 10.000. De voorwaarden kunnen wel per provincie verschillen.

 

Bemesting

Soms is er in de winter gelegenheid iets aan bemesting te doen. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Voor grasland wat nog moet worden gescheurd (wat aankomend teeltseizoen bouwland wordt), gelden de uitrijregels voor grasland. Dit wil zeggen: drijfmest mag pas vanaf 15 februari. Vaste mest mag wel vanaf 1 februari;
  • Dierlijke mest rijden over bevroren of gedeeltelijk bevroren land is niet toegestaan. Er geldt enkel een uitzondering voor grasland als de bemesting onderdeel is van een beheersregime;
  • Compost mag het hele jaar worden uitgereden, ook op bevroren grond;
  • Overige organische meststoffen zoals vinasse en protamylasse mogen over bevroren land worden uitgereden. Bedenk wel dat er verliezen zullen optreden (uitspoeling of denitrificatie) wanneer dit ver voor de teelt is. Maar voor bepaalde gewassen als wintergraan, graszaad, uien, vroege kool of vroege spinazie kan deze vroege toepassing landbouwkundig soms heel interessant zijn;
  • Voor percelen die met water zijn verzadigd en percelen met hellingen (> 7%) gelden ten aanzien van bovenstaande aandachtspunten strengere regels;
  • Ook kalk mag worden uitgereden op bevroren grond. Besef wel dat kalk en organische meststoffen geen goede combinatie zijn. Hou liever een zo’n ruim mogelijke periode tussen een kalkbemesting en bemesting met dierlijke mest.

 

Wiedeg APV

Het Oostenrijkse APV heeft ook een wiedeg ontwikkeld met ongeveer dezelfde werkingsprincipe als Treffler. De afstand tussen de tanden is 35 mm (bij Treffler 28 mm. Ook bij APV is elke tand verbonden met een veer. De spanning kan geregeld worden tussen 0 en 7,5 kg per tand. De machine is al getest in enkele gewassen waaronder aardappel. Richtprijs is er nog niet maar waarschijnlijk gaat een APV van 12,2m breed (met 6 steunwielen) tussen de € 20.000 en € 25.000 kosten. De tanden zijn 8 mm dik.

 

Pompoenrassen

De keuze in rassen voor komend teeltseizoen kan beter op tijd gemaakt worden. Spreidt altijd risico’s door verschillende rassen en partijen te telen. Stem ras af op grondsoort en bestemming. Orange summer is overwegend wat hoger opbrengend (ook een hoger stuksgewicht) en iets minder bewaarbaar dan Uchiki kuri. In 2017 waren er in diverse partijen (mn Orange summer) wat problemen met virusaantasting. Fictor is overwegend iets beter bewaarbaar maar kent een iets lager vruchtgewicht en doet het mede daarom wat minder op zwaardere kleigronden. Uchiki kuri is voor veel telers nog het standaardras. Bedenk dat Uchiki kuri een zaadvast ras is. Dat houdt in dat iedere kweker zijn eigen selectie heeft. In de praktijk en ook in proeven zijn er mede daarom soms behoorlijke verschillen tussen verschillende kwekers van Uchiki Kuri. Met Amoro worden in de praktijk hoge opbrengsten gehaald maar de bewaarbaarheid en smaak lijken minpunten. Zaaizaad van oranje pompoen moet biologisch certificaat hebben. Voor overige types is een ontheffing mogelijk als het ras niet op de biodatabase staat. Het is alleen toegestaan pompoenzaad te gebruiken met een NAK label.

Vanuit kwekers zijn nog enkele noviteiten te melden:

  • Bright summer (Vitalis): Uniform ras (500-1200 gram), fijne vruchten en hoge opbrengsten (vaak > 30 ton);
  • Er is biozaad verkrijgbaar van het ras Potimarron Divine F1. Dit ras geeft een behoorlijke opbrengst, vruchten van 0,8-1,5 kg. Wel een compacte plant. Is in Frankrijk verkrijgbaar bij Grainez Voltz.

 

Grasklaver en luzerne

Het warme weer van de afgelopen  maanden heeft soms nog gezorgd voor een behoorlijke groei na de winning van de laatste snede. Als het weer het toelaat is het goed om de grasklaver of luzerne alsnog te maaien. Gebruik hiervoor lichte apparatuur. Maai nu diep om zo de hergroei van het gras te vertragen. Op weides met heel veel klaver of luzerne kan bij het vee bij beweiding soms trommelzucht optreden. Voer in dat geval eventueel wat structuurrijk voer bij (bijvoorbeeld graszaadhooi).

 

In folie zaaien

Forigo heeft een machine gepresenteerd die kan zaaien in folie. De machine is ontwikkeld voor rijst maar biedt wellicht perspectief voor specifieke teelten zoals een primeurteelt suikermais en zaadteelten. De importeur is plansystems.eu

Resistente aardappel

Er is een groot collectief belang van resistentiemanagement bij de teelt van phytophthoratolerante rassen. Het is belangrijk dat - wanneer de resistentie wordt doorbroken -  loofdoding plaatsvindt waardoor de opbouw van de resistente phytophthora zoveel mogelijk wordt gestopt. Vanwege deze reden is het ook bij de tolerante rassen van belang alles in de teelt te richten op vroegheid. Dit is een sterk argument om ook resistente rassen voor te kiemen. Hieronder een lijst met rassen waarvan (tot dusver) is gebleken dat ze in vrij ongevoelig zijn voor phytophthora. Het lijstje is vast niet volledig, met sommige rassen is nog maar beperkt ervaring en de mate van tolerantie kan per situatie afwijken.

Hou mij op de hoogte!

Laat uw naam en e-mail achter en u ontvangt een mail wanneer er een nieuwe blog verschijnt.