2018-01 Biobeurs, NKG en organische stof, plantmachines, cultuurbanden, telen na grasklaver, bewerkingen in de winter, peen en omschakelcursus

Op de Biobeurs verzorgt Naturim een aantal workshops

  • Omschakelen biologische akkerbouw/ groenteteelt. Donderdag 10:30u, ruimte D. In samenwerking met Hans Akkermans, omschakelende akkerbouwer in Sint Annaland (Tholen);
  • De bodem klimaatbestendig met Niet Kerende Grondbewerking. Donderdag 14.15u, ruimte C. In samenwerking met Derk van Balen van Wageningen Plant Research. Actuele onderzoeksresultaten (zie ook item over organische stof) en actualiteiten met betrekking tot NKG komen aan bod.

  

NKG en organische stof

Na 8 jaar vergelijking van ploegen met NKG systemen (proef BASIS op de Broekemahoeve) blijkt dat NKG een groot effect kan hebben op het organische stofgehalte. In de proef in Lelystad is het bodem - koolstofgehalte van de NKG objecten fors gegroeid ten opzichte van de ploegvariant. De bodemkoolstof (C per kg grond) is ongeveer 7% gegroeid in 8 jaar tijd (laag 0-30cm). Dit betekent een stijging van ongeveer 0,5% organische stof. Het is ook interessant om de stijging te vergelijken met het 4‰ initiatief. In dit initiatief wordt gesteld dat wanneer koolstof in de bodem jaarlijks met 0,4% stijgt dit de verhoging van het CO2 gehalte in de lucht door menselijke invloeden teniet doet. De stijging bij NKG in de BASIS proef ruim het dubbele. De proef bij BASIS laat ook zien dat er ook een enorme hoeveelheid stikstof wordt vastgelegd in de bodem. Dit is per jaar gemiddeld circa 60 kg N/ ha. Wanneer het organische stofgehalte stijgt, wordt er ook stikstof vastgelegd. Bovendien is dit een duidelijk teken dat extra aandacht voor stikstofaanvoer bij NKG belangrijk is. Meer hierover op de workshop op de Biobeurs.

 

Plantmachines

Goed plantwerk is de basis voor een goede teelt. Kleine verbeteringen aan de kwaliteit van het planten betekenen vaak grote verbeteringen in de teelt. Wanneer het planten niet naar tevredenheid verloopt is het belangrijk op zoek te gaan naar verbeterpunten. Doe deze check nu al zodat er tijd is om veranderingen door te voeren. Kijk terug op het resultaat van de afgelopen jaren. Durf kritisch te zijn en ben niet snel tevreden. Doel van het planten is een directe aanslag, ook bij minder gunstige weersomstandigheden. Dit leidt tot een snelle weggroei met planten die vaster in de grond staan. Naast de enorme voordelen in de groei biedt is dit ook uitermate handig bij de mechanische onkruidbestrijding. Door het plantwerk te optimaliseren is een beregening na planten vaak niet eens nodig. Als planten niet in de vaste grond staan helpt een beregening trouwens ook nauwelijks. Soms zijn plantmachines versleten of uit de tijd. En soms is het een kwestie van meer tijd nemen voor de afstelling. Vaker ontbreken belangrijke opties op de plantmachine of zijn onderdelen verkeerd gekozen. Zo mag een kluitenruimer eigenlijk niet ontbreken en is het belangrijk de kouters tijdig te vervangen of te slijpen wanneer deze zijn versleten. Het kouter kan beter niet te breed zijn. Voor trayplanten die meestal voor kool worden gebruikt - bijvoorbeeld van Beekenkamp en Grow group - is een kouter van 16mm meestal beter dan een bredere kouter. Niet altijd ligt de oorzaak bij het planten: Ook een juiste diepte van plantbedbereiding (niet te ondiep en niet te diep) is belangrijk voor een goed resultaat. Neem anders contact op voor een uitgebreidere inventarisatie van verbeterpunten.

 

Cultuurbanden

Ook bij cultuurbanden is er steeds innovatie. Bij veel merken zijn er inmiddels veel soepelere cultuurbanden verkrijgbaar. Zo is heeft Alliance vorig jaar een aantal interessante maten VF (Very Flexible) cultuurbanden aan het assortiment toegevoegd. Ook de wanghoogte wordt soms wat hoger. Een voorbeeld hiervan is de Alliance 320/105R46VF of de Alliance 270/95R48 (geen VF maar wel erg flexibel). De verschillen tussen merken en types zijn heel groot. Met een nieuw type band in vergelijking tot een oud type band (zelfde maat, zelfde merk) mag de druk soms wel een bar lager zijn. Dit betekent een forse verlaging van de bodemdruk. En dat leidt direct tot minder bodemverdichting (dus een hogere opbrengst), minder insporing, meer tractie en minder brandstofgebruik. Op mijn website is een lijst te vinden met cultuurwielen en bandenspanning. Deze is echter niet de meest recente. Informeer voor actuele informatie.

 

Telen na grasklaver: ook op klei soms een N-monster verplicht

Wanneer gras (of grasklaver) is gescheurd is soms een N-monster verplicht. Op zand- of lössgrond mag na scheuren enkel een relatief stikstofbehoeftig gewas worden geteeld. Wordt er dan ook bemest, is een N-monster sowieso verplicht. Maar ook op klei geldt ook dat de noodzaak van een bemesting met een monster moet worden aangetoond, wanneer er een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld.

 

Bewerkingen in de winter

Begin van afgelopen week werd het ineens wat droger en was het hier en daar mogelijk om iets over de vorst te doen. De huidige weersvoorspelling geeft een beetje hoop op nog wat kansen, zeker landinwaarts of noordelijk. Een bewerking in de winter kan in sommige gevallen heel nuttig zijn. Check – in dat geval - wanneer de verwachte minimum temperatuur net onder of net boven nul is, vroeg in de ochtend (rond 6u) of de mogelijkheid zich aandient. Het koudste moment van de dag is net na zonsopgang (nu ca 8.40u). Soms zijn er maar enkele werkbare uren. Zorg dus dat er geen tijd verspilt hoeft te worden aan het gereed maken van apparatuur of afstelling. Voorbeelden wanneer een bewerking over de vorst nuttig kan zijn:

  • Om (klei)gronden te ploegen;
  • Om bij zwaardere gronden een voorbewerking uit te voeren. Doe dit alleen bij zwaardere gronden (ongeveer > 40% slib), waar een fijnzadige (vroege) teelt komt en waarbij het nu erg huizig/ grof ligt en nog weinig verslempt is;
  • Om percelen met veel winteronkruiden (zoals muur, kamille en straatgras) op te schonen;
  • Om bij NKG groenbemesters te doden middels rollen (kan bij vorst gewoon met een cambridgerol);
  • Om bij NKG groenbemesters te doden middels een lichte bewerking. Vooral bladrammenas en winterrogge zijn over de vorst makkelijker weg te werken dan in het voorjaar;
  • Om bij NKG groenbemesters met een ondiepe grondbewerking te zorgen dat de bodem in het voorjaar sneller opdroogt. Dit kan prima in combinatie met het wegwerken van de groenbemester.

Peen zwarte vlekken

Monitor de kwaliteit van verschillende partijen peen door een monster uit de bewaring te halen en bij 15-20°C te bewaren. Spoel na 3 tot 6 weken de peen schoon. Op deze wijze kunnen bewaarproblemen eerder worden opgemerkt. Zet de monsters niet te droog weg. En neem van iedere partij (ras, perceel, evt afwijkend perceelsgedeelte) een apart monster. Spoel na 3 weken een gedeelte voor de eerste keer en herhaal een paar weken later. De test van Nsure kan daarnaast ook een inschatting geven van het risico op het optreden van zwarte vlekken.

 

Omschakelcursus

BDeko start deze winter met een tweede oriëntatie cursus. Het zijn 5 dagen, steeds in Flevoland. De eerste cursusdag is op 8 februari. Zie hier voor meer informatie.

 

Hou mij op de hoogte!

Laat uw naam en e-mail achter en u ontvangt een mail wanneer er een nieuwe blog verschijnt.