2018-02 Vorst, fosfaatmonsters, seizoensarbeid, zaaimachine onderhoud, cursus NKG en electrisch branden

Vorst

Het droge koude weer zorgt voor snelle droging van percelen. Daarnaast zorgt de vorst voor verbetering van de bodemstructuur: water zet immers uit bij temperaturen onder de 4°C en drukt de gronddelen en kleiplaten uit elkaar. Dit is welkom na het natte najaar: veel ploegsnedes hebben zwaar geleden van de heftige buien. Er komt stevige vorst. De vorst kan soms gebruikt worden voor een bewerking. En als de bodem goed bevroren is voor een bemesting. “Overige organische meststoffen” als compost, vinasse of protamylasse mogen over de vorst uitgereden worden. Het is al eind februari, de verliezen zullen waarschijnlijk beperkt zijn. Voor dierlijke mest gelden strengere regels. Een bewerking is mogelijk maar besef dat risico’s van verslemping op lichte grond toenemen. Herlees: bewerkingen over de vorst en bemesting over de vorst.

 

Fosfaatmonsters

Controleer of uw fosfaatmonster niet zijn verlopen. Veel monsters zijn genomen vóór 15-5-2014, omdat de fosfaatdifferentiatie is ingevoerd op 2010 en monsters 4 jaar geldig zijn. Een monster kan het beste genomen worden van het hele topografische perceel. Monstername heeft vooral zin als het aannemelijk is dat de Pw lager is dan 56 en de PAL lager dan 50 (in geval er gras in de komende 4 jaar wordt geteeld). Zeker op percelen waarvan de Pw lager zou kunnen zijn dan 25 is het aantrekkelijk een gestratificeerd monster te nemen (indien gras een PAL lager dan 16). Neem van grote percelen (>5 ha) over het algemeen beter een gestratificeerd monster.

 

Seizoensarbeid

Met de aantrekkende economie wordt het lastiger om seizoenswerknemers te krijgen. Toch zijn werknemers voor handwieden en oogstwerkzaamheden een onmisbare schakel op veel landbouwbedrijven. Zonder voldoende goede werknemers op het juiste tijdstip staat een bedrijf snel onder hoogspanning. Het wordt daarom belangrijker om personeel beter te binden aan het bedrijf. Plan goed en op tijd. En kijk wat mogelijk is om personeel meer zekerheid te bieden. Bijvoorbeeld door ook werk aan te bieden tijdens regenachtig weer. Bijvoorbeeld door hierover met andere ondernemers afspraken te maken. Besteed ook aandacht aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan het regelen van huisvesting, verzekering, een goede werksfeer en ergonomisch werken.       

 

Zaaimachine onderhoud

Het is lastig om nauwkeurig te zaaien met een zaaimachine die niet goed wordt onderhouden. En voor een biologische teelt is goed zaaiwerk essentieel. Vooral voor een geslaagde mechanische onkruidbestrijding. Hier een aantal aandachtspunten:

  • Pleeg goed algemeen onderhoud. Maak machines schoon en schenk aandacht aan lagers, kettingen, scharnierpunten en evt markeurs. Controleer electrische aansluitingen op corrosie, controleer ook het pneumatisch circuit volgens opgave van de fabrikant;
  • De afstand tussen de elementen moet voor alle elementen liefst exact gelijk zijn. Speling is zeker voor biologische teelt natuurlijk uit den boze. Let er ook op of elementen wel haaks op de hoofdbalk staan. Zeker elementen die opgeklapt worden krijgen grote klappen en moeten extra worden nagekeken;
  • Bandenspanning van aandrijfwielen moet gelijk zijn;
  • Zaaikouters moeten op slijtage worden gecontroleerd. Wanneer zaaikouters afgesleten zijn wordt de zaaivoor te breed en ontstaat er eerder versmering van de zaaivoor. Het zaad heeft dan minder goed contact met de bodem. De opkomst is dan vaak minder en ook ongelijker. De planten staan ook niet meer “in het midden van de rij”. Een goede manier om te zien of een kouter versleten is: vergelijk oude met nieuwe zaaikouters;
  • Is de machine voorzien van goed werkende kluitenruimers en een aandrukwieltje voor het zaad? Zo nee, bekijk of het mogelijk is de machine hiermee is uit te rusten. Kluitenruimers, aandrukwielen en toestrijkers moeten naar behoren werken. Kijk of verbeteringen mogelijk zijn. Kijk ook of deze onderdelen exact op de goede positie staan ten opzichte van de zaaikouter. Kijk of de spanning op aandrukwielen voldoende is in te stellen;
  • Controleer de verdelingselementen (zaaischijven, afstrijkers, assen e.d.) op specificaties van de fabrikant. Slijtage in dit deel van de zaaimachine kan niet alleen leiden tot dubbele of een slechte verdeling maar ook tot beschadiging van zaden.

 

Cursus Niet Kerende Grondbewerking

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is een bedrijfssysteem waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. NKG bewijst zich in de praktijk: De bodemstructuur verbetert en het organische stofgehalte stijgt. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. NKG is daarmee een zinvol antwoord op de toenemende bodemdruk van mechanisatie. Deze cursus is op 14 maart in Biddinghuizen (9.30u – 16.15u). Deze cursus is zowel voor gangbare als voor biologische teelt. De cursus gaat over het praktisch uitvoeren van NKG in akkerbouw en groenteteelt. Na de cursus weten de deelnemers wat wel en niet werkt bij NKG. Cursusleiders zijn Sander Bernaerts (adviseur) en Harm Westers (adviseur/ NKG akkerbouwer). Er wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf van Wim Stegeman (NKG akkerbouw). Zie hier voor een filmpje over de cursus. De kosten zijn 150 euro excl btw. Aanmelden via sander@naturim.nl

 

Electrische brander

De firma Zasso heeft een electrische brander ontwikkeld. Deze brander is inmiddels al op een aantal demonstraties in Duitsland getoond. Het is een interessant concept: er lijkt weinig sprake te zijn van selectiviteit en er wordt ook een goed effect op wortelonkruiden geclaimd. De onkruiden worden geëlektrocuteerd door middel van glijplaten. De elektriciteit stroomt door een circuit tussen 2 rijen glijplaten. Enkel de onkruiden die geraakt worden met een glijplaat worden bestreden. Hierdoor is het ook mogelijk om tussen gewasrijen onkruid te bestrijden. De machine is nog nieuw en de gebruikswaarde is nog niet heel duidelijk.

Foto: electrische brander

Hou mij op de hoogte!

Laat uw naam en e-mail achter en u ontvangt een mail wanneer er een nieuwe blog verschijnt.