2018-03: Aardappel, voorjaarsbewerkingen, kool, Psila Protect en “Grond”

Aardappel

Binnenkort begint het poten van aardappel. Op de valreep nog een aantal aandachtspunten:

  • Ook voor resistente rassen zijn er goede redenen om de teelt te richten op vroegheid. Phytophthora-resistenties worden regelmatig doorbroken en ook andere ziekten kunnen bij resistente rassen de teeltperiode verkorten. Poot wanneer er voldoende temperatuur is, normaal gesproken eerste helft april;
  • Pootgoed wat niet is voorgekiemd kan het beste een warmtestoot krijgen. Warm het pootgoed - net voor het poten – gedurende 3 dagen op met een temperatuur van ca 20°C. Let er op dat het pootgoed in het midden van de kist/ zak wellicht al wat verder is en voorkom dat deze kiemen te zwak worden. Joppe zakken zijn soms ook voor slechts enkele weken een goede keuze voor bewaring van pootgoed. Het voordeel van Joppe zakken is dat er weinig mis kan gaan tijdens de bewaring van het pootgoed. Ook niet als het moment van poten wat langer duurt dan gewenst;
  • Probeer in de regel goed op diepte te poten. Maak een uitzondering voor rassen als Vitabella en Connect, deze rassen juist hoger poten (boven maaiveld). Rassen als Triplo en Cephora juist goed op diepte poten (net onder maaiveld);
  • Rassen als Vitabella, Carolus, Bionica en Alouette hebben wat meer bemesting nodig dan gemiddeld;
  • Het middel Proradix van Koppert (werking tegen rhizoctonia) is niet opgenomen in de inputlijst en dus niet toegestaan. Wanneer Proradix toch wordt gebruikt zal de teler zelf met bewijslast moeten komen dat het middel voldoet aan de regelgeving. Voor deze beoordeling rekent SKAL dan kosten. Met het toepassen van myccorhiza’s werden in diverse proeven ook al resultaten bereikt om rhizoctonia terug te dringen.

 

Voorjaarsbewerkingen

Als gevolg van de vele neerslag in de herfst zijn er soms behoorlijke verdichtingen rondom ploegdiepte. De toplaag is daarentegen flink opgeknapt van de vorst. Deze is juist zeer goed verweerd. Zeker als er sprake is van storingen in de bouwvoor is het belangrijk zorgvuldig te zijn bij de voorjaarsbewerkingen. Storingen dieper in de bouwvoor beperken de waterdoorlatendheid en hierdoor ontstaan er ook eerder problemen met de toplaag (zoals verslemping). Heb dus geduld als het kan. De losse toplaag is gevoelig voor verdichting en heeft weinig nodig om te verkruimelen. Beperk de intensiteit van de bewerking (geen dubbele werktuigen, beperk rijsnelheden). Soms is mogelijk om met lichtere werktuigen of trekkers het werk uit te voeren. Bekijk ook nog eens goed wat de optimale  bandenspanning is. Bewerk niet als er in de dagen nadien veel regen wordt voorspeld. Voor het maken van ruggen geldt dat hetgeen al getrokken is vanzelf ging. Frees als het niet nodig is niet met een volveldfrees maar liever met een pilarenfrees of aardappelfrees. Op hele lichte gronden kan soms met een rugvormer gewerkt worden. Beperk in ieder geval de intensiteit van de bewerking (toerental, rijsnelheid).

Ook met sleepslangen of andere bemestings-acties zal snel verdichting ontstaan. Bekijk of wijzigingen zinvol zijn in de plannen voor de bemesting. Denk hierbij aan sleepslangen vóór de teelt van aardappel vervangen voor een bemesting na het poten. Of kijk of meerdere bemestingsacties op hetzelfde perceel (drijfmest en vaste mest) beperkt kunnen worden tot één keer berijden.

 

Kool

In de vroege teelt van kool (zeker planten eerste helft april) treden eerder problemen op met koolvlieg. Om minder risico te lopen met koolvlieg kan de tracerbehandeling zelf worden uitgevoerd net vóór het planten. Dit dient heel nauwkeurig worden uitgevoerd. Volg goed de aanwijzingen op het etiket en ervaringen van de fabrikant/ praktijk. Ook afdekken helpt goed tegen koolvlieg en dient vaak meerdere doelen (vervroegen, wildschade e.d.). Zelfs klimaatnet is voor koolvlieg meestal afdoende. Het heeft altijd de voorkeur koolplanten buiten uit te zetten voor tijdelijk bewaren en afharden. Zet de planten wel in de luwte en bescherm de planten tegen kou, wind en evt hagel. En vermijdt zeker ook plasvorming onder de bakken. Het is belangrijk de planten te bemesten tijdens deze periode en net vóór het planten. De bemesting op de tray komt erg nauwkeurig: stem de hoeveelheid af op de mestsoort. Neem voor extra aanwijzingen bijvoorbeeld over traybehandeling en bemesting op de tray contact op.

 

Psila Protect

Ook dit jaar levert Naturim weer Psila Protect (uienolie in korrelvorm). In 2017 is er door “Agribiovar” (Frankrijk) een test uitgevoerd. Hieruit lijkt Psila Protect wederom een goede werking te geven. In het plot met Psila Protect was er maximaal 1,5% schade van wortelvlieg. In het controleveld maximaal 7% schade. In beide plots werden verschillende rassen gezaaid. In deze proef waren er overigens duidelijke rasverschillen mbt wortelvliegschade. Psila Protect staat op de inputlijst. De nieuwe geurdispensers zijn eenvoudig te vullen, zijn goed afsluitbaar en zichtbaar.  Er geldt 5% voorkoopkorting indien vóór 15 april besteld. Voor meer informatie: sales@psilaprotect.nl

Magazine Grond

In samenwerking met Agrimedia werkt Naturim aan het magazine “Grond”. In dit digitale vakblad staat het thema Conserverende Bodembewerking (NKG) centraal. “Grond” zal 4 keer per jaar verschijnen en bevat bedrijfsrapportages, interessante artikelen uit het buitenland en verdiepende informatie mbt onderzoek, mechanisatie en groenbemesters. Bekijk het eerste nummer hier.

 

Meer microbiologie in biologische bodems

Uit een grote metastudie van de FIBL is gebleken dat biologische bodems veel meer (gemiddeld bijna 60% meer) biomassa micro-organismen bevatten. Het micro-leven is tevens veel actiever waardoor bijvoorbeeld compost sneller wordt omgezet. De verklaring is waarschijnlijk dat op biopercelen meer gebruik wordt gemaakt van organische bemesting, een ruimere vruchtwisseling en het inzetten van vlinderbloemigen. Ook de positieve invloed op de pH van de bodem en bodemkoolstofgehalte verbetert de omstandigheden voor micro-organismen.

Hou mij op de hoogte!

Laat uw naam en e-mail achter en u ontvangt een mail wanneer er een nieuwe blog verschijnt.