3 studiegroepen Niet Kerende Grondbewerking

In 3 regio's: zuidwestelijk kleigebied, regio Flevoland/ Haarlemmermeer en de kop van Noord Holland is inmiddels een studiegroep NKG. Primaire doel van de studiegroep is uitwisseling van ervaring en het verder optimaliseren van NKG. Wensen van de deelnemers zijn bepalend voor het programma. Alle deelnemers zijn op elke bijeenkomst welkom. Er zijn ruim 40 deelnemers.

De studiegroepen komen 3 keer per jaar bij elkaar. Deelnemers betalen 150 euro (excl btw) per deelnemer.

Bijeenkomsten vinden  plaats gedurende belangrijke “NKG-momenten”: vroege voorjaar (net voor voorjaarsbewerking/ onderwerken groenbemesters.), naseizoen (stand van groenbemesters/ najaarsbewerking) en/of gewasstand na opkomst. De bijeenkomsten zijn op de bedrijven van de deelnemers zelf. Naast het uitwisselen van ervaring en kennis is er ook aandacht voor verdieping. In de afgelopen jaren zijn veel groenbemestervelden aangelegd. Deze hebben tot doel de juist combinatie van groenbemesters en bewerkingen verder te verfijnen. Verder is er verdieping geweest in diverse presentaties (o.a. glyfosaatgebruik, herbicide-effecten op groenbemesters, gebruik van rijpaden) en ook machinedemo's en een heuse cursus mycorrhiza.  

Wat krijg je voor het deelnemersgeld?

  • Praktische organisatie
  • Vertalen vragen deelnemers in goede bijeenkomsten
  • Inhoudelijke verdieping toevoegen/ uitzoekwerk tbv de bijeenkomsten
  • Continue input van actualiteiten uit onderzoek en buitenland
  • Aandacht voor het ontplooien van activiteiten zoals demonstraties of demovelden
  • Aandacht voor het bestaansrecht van de studieclub op langere termijn door bijvoorbeeld werving van nieuwe leden, website en aansluiting bewerkstelligen bij andere netwerken

Opgaveformulier vindt u hier

Meer info, via contactformulier of bellen: 06 8108 6041