Sander Bernaerts

Sinds 2000 ben ik adviseur in de biologische akkerbouw en groenteteelt. Daarnaast beschouw ik bodembewerking - en in het bijzonder - conserverende landbouw (Niet Kerende Grondbewerking) als mijn specialisatie.

In het voorjaar van 2014 ben ik zelfstandig adviseur geworden onder de naam “Naturim”. Dit is een verbastering van “Die Natur hat immer recht” (Goethe). Het is een persoonlijke drijfveer: als je in de landbouw de samenwerking met de natuur opzoekt, dan blijkt deze vaak een goede kameraad.  

Een duidelijk voorbeeld is het nastreven van een levende en gezonde bodemvruchtbaarheid. Volg in de landbouw de wetten van de natuur en de bodem bloeit snel op tot een levendige en vitale wereld. Het is mijn overtuiging dat een gezonde bodem de basis is voor gezond voedsel.

Het blijft een geweldige uitdaging om gewassen te telen zonder kunstmest en gewasbescherming. Hierbij is het essentieel om het hele bedrijf als systeem te beschouwen waarin de samenhang tussen de onderdelen moet kloppen.

Ik bied specialistisch advies voor biologische akkerbouwers en groentetelers. In de omschakeling en bij de praktische uitvoering. Daarnaast kan ik dit type bedrijven ondersteuning bieden bij bedrijfseconomische vraagstukken.

Ik beschik over een breed internationaal netwerk voor inspiratie en kennisuitwisseling!

Overige functies:

  • Werk voor zaadhandel Neutkens: verkoop en advies biologische zaden;
  • Partner in CTF Europe, een platform waarin kennis wordt gedeeld en verspreid over rijpadenteelt (Controlled Traffic Farming);
  • Docent bij de opleiding van Landwijzer, opleiding Bio en BD landbouw;
  • Coach voor Stichting Demeter, BD Beroepsontwikkeling;
  • Lid van de werkgroep Bemesting van Bionext;
  • Expertblogger voor vakblad "Landbouwmechanisatie";
  • Lid van het GKB (Gesellschaft für Konservierende Bodenbearbeitung).