2017-07: Kool, pompoen, groenbemesters/ rustgewassen, peen, contans en aardappel

Kool

Koolgewassen zijn over het algemeen regelmatig en vlot gegroeid. In veel gevallen betekent dit een goede kwaliteit en een vroege oogst. Voorkom dat gewassen uit de maat groeien en verouderen. Lees nog eens de aandachtspunten bij de oogst. De rupsendruk is het hele seizoen laag geweest. Blijf wel alert op vraat van rupsen. Tot ver in het najaar kunnen deze schade veroorzaken. Vaak ontstaan op de vraatplekken schimmelziekten als botrytis of sclerotinia. Zeker in witte kool en spruitkool is de druk van trips soms nog problematisch. Anticipeer indien gewenst. Ziektebestrijding in kool met middelen als bitterzout of Serenade lijkt niet heel zinvol. Let op dat Serenade niet is toegelaten in spruitkool.

 

Pompoen

Pompoenen zijn snel tot rijping gekomen. Opbrengsten zijn gemiddeld genomen zeer goed. Dit jaar zal het daarom aankomen op een goede bewaring. Veel percelen zijn al geoogst en wat niet geoogst is, is vrijwel zeker rijp genoeg om te oogsten. Het is beter om pompoenen niet te ver te laten afsterven. Dit gaat ten koste van de bewaarbaarheid; wacht dus niet tot het blad helemaal is ingezakt. Oogst geen slechte of onrijpe pompoenen of pompoenen met virusaantasting. Direct bij of na de oogst moeten wonden op de stelen kunnen aandrogen en verkurken. Ook is het belangrijk om partijen tijdens inschuren zowel te drogen als egaal op temperatuur te krijgen. Hiervoor is een kachel zeer nuttig. Daarna is het in de eerste fase van de bewaring van groot belang om fors te ventileren en fors te drogen. Pompoenen produceren sowieso veel warmte en het blijft gedurende de hele bewaarperiode van belang te kunnen drogen. Houdt daarom de temperatuur het beste iets boven de gemiddelde etmaaltemperatuur (begin september is dit ca 15,5°C, eind september is dit ca 13,5°C). Bij koude nachten kan beter wat worden bijgestookt voor genoeg droging en om de temperatuur op peil te houden. Bij partijen die goed onder controle zijn is een wondhelingsperiode verstandig. Begin pas met wondheling als er minimaal 1 week goed gedroogd is. Tijdens de wondhelingsperiode wel elke dag kort blijven ventileren om warmte, CO2 en ethyleen af te voeren.   

 

Inzaai groenbemesters en rustgewassen

Naarmate de tijd vordert zijn er steeds minder keuzemogelijkheden in groenbemesters en rustgewassen. Luzerne kan ongeveer tot half september gezaaid worden, grasklaver tot eind september. Later zaaien betekent niet dat klaver of luzerne uitwintert maar wel dat de planten slecht ontwikkeld de winter in gaan. In het voorjaar duurt het dan lang voordat het gewas ontwikkeld is. Trage ontwikkeling in het najaar en/of voorjaar gaat meestal gepaard met enorme onkruidontwikkeling. Iedere groeidag extra is dan nu een groot verschil. De meeste groenbemesters kunnen uiterlijk tot half september gezaaid worden mits de weersverwachting dan borg staan voor een goede start. Verwacht dan een goede grondbedekking, geen kniehoge groenbemester. De weersomstandigheden van komende week zijn dus alles bepalend voor groenbemesterkeuze en inzaai luzerne. Na half september zijn er ook nog mogelijkheden.

 

Peen en meeldauw

Veel peenpercelen zijn al aardig afgerijpt. Er is over het algemeen veel aantasting van meeldauw. Meeldauw kan zorgen voor vervroegde afsterving van het blad. Dit beperkt de productiecapaciteit en bij ernstige aantasting kan ook de oogstbaarheid in gevaar komen. Omdat het nog maar begin september is, kan de opbrengst nog flink toenemen. Let wel op – zeker bij percelen met een dunne stand - dat de partij niet uit de maat groeit of dat groeischeuren problematisch worden. De gezondheid van het loof kan enigszins in de benen worden gehouden door bespuitingen met Epso Microtop en Serenade. Serenade heeft een redelijke meeldauwwerking. Spuit echter geen Serenade als de dagen na de bespuiting regen wordt voorspeld. Spuit zwaar aangetaste percelen voor een redelijk effect het beste regelmatig en maximaal met een 5% oplossing (bijv 15 kg Epso Microtop op 300 ltr water). Gebruik bij droog weer na toepassing: 5 ltr Serenade, 1 ltr Aminosol en 3-4% Epso Microtop. Serenade niet standaard meespuiten, maar enkel bij goede omstandigheden.

Afbeelding: zware meeldauwaantasting ook op de stengels

 

Contans

Sclerotinia is vaak goed zichtbaar in de laatste fase van een teelt. In koolgewassen, peen, knolselderij, witlof en sperziebonen zijn soms planten te vinden met wit schimmelpluis en de kenmerkende zwarte sclerotiën daarin. De meest effectieve manier om met contans de sclerotiniadruk op het bedrijf te verlagen is een bespuiting op de stoppel, net vóór de stoppelbewerking. Contans bestaat uit suiker en sporen van de schimmel Coniothyrium minitans. De parasitaire schimmel heeft baat bij de (meestal) vochtige en minder zonnige omstandigheden in het najaar en de aanwezigheid van (verse) sporen van sclerotinia. Deze schimmel komt ook van nature voor en parasiteert op slerotinia. Bij een goede toepassing van Contans wordt er een “reservoir” aangelegd van de parasitaire schimmel die de sclerotinia gedurende vele jaren blijft onderdrukken.  

  

Aardappel

In sommige ingeschuurde partijen is sprake van veel rot. Het is typisch dat dit bij veel partijen Ditta een rol speelt. Ook percelen waar de phytophthora-aantasting in het loof meeviel zijn soms toch problemen met bacterierot als gevolg van phytophthora. Ook waren het vaak de onderste knollen in de rug die als eerste gingen rotten. De problemen met rot lijken daarom een gevolg van openstaande lenticellen met natte dagen. Partijen met veel rot moeten hard worden gedroogd. Bij 5% rot per kist, moet er al zo’n  40 ltr water per kist gedroogd worden: Een hele uitdaging! Laat de temperatuur van probleempartijen in principe niet onder de gemiddelde etmaaltemperatuur zakken (begin september is dit ca 15,5°C, eind september is dit ca 13,5°C). Zeker niet warmer bewaren dan 18°C omdat bij hoge temperaturen phytophthora en bacterierot te snel ontwikkelen. Met een producttemperatuur van ca 16°C zijn er de komende week goede mogelijkheden om met buitenlucht te drogen. Gebruik dan m.n. de minima (komende week zo rond de 12°C). Warm deze koude lucht op en benut elk uur dat flink gedroogd kan worden. Probeer een constante temperatuur te handhaven. Wanneer hard gedroogd wordt heeft de temperatuur in de partij de neiging te zakken. Het is dus vaak belangrijk dat de inblaastemperatuur met kachels wat hoger is dan de producttemperatuur. De inblaastemperatuur mag maximaal 5°C hoger zijn dan de producttemperatuur. Wanneer de minimum temperaturen later eventueel stijgen nemen de droogmogelijkheden af. Benut dus de dagen dat goed gedroogd kan worden ten volste. Wanneer de buitenluchttemperaturen niet meewerken kan intern gedraaid worden. In principe pas koelen als de partij droog is. Maar als met buitentemperatuur niet voldoende gedroogd kan worden kan drogen met mechanische koeling een goede “noodroute” zijn.

Kiemremming: Biox M (muntolie) is een manier om de kieming te onderdrukken. Beste toepassing vind plaats wanneer de aardappelen droog zijn en enigszins zijn afgehard. Voor een optimaal effect is het belangrijk om op tijd te beginnen: al 3 weken na inschuren. Toepassing met specialistische apparatuur. Overleg altijd van te voren met de afnemer: aardappels ruiken na toepassing namelijk sterk naar munt.

 

Levertijden

Zijn er plannen voor aankoop van machines: Bedenk dat levertijden van veel machines lang zijn en verder oplopen naarmate het najaar vordert. Bestel daarom tijdig zodat de machine er ook ruim op tijd is. Sommige fabrikanten kennen een vroeg-bestel-korting of hanteren nog de “oude” prijs.

Hou mij op de hoogte!

Laat uw naam en e-mail achter en u ontvangt een mail wanneer er een nieuwe blog verschijnt.