Omschakelgroep biologische akkerbouw en groenteteelt Flevoland

Bedrijven die omschakelen naar biologisch of geïnteresseerd zijn in omschakeling kunnen ook in 2015 deelnemen aan de omschakelgroep biologische akkerbouw en groenteteelt in Flevoland. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van 100 euro per bedrijf. In vier bijeenkomsten per jaar is er aandacht voor de specifieke vragen die deze ondernemers hebben. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om teelttechniek, afzetperspectieven, bouwplan en vruchtopvolging, rustgewassen en mechanische onkruidbestrijding. Deelnemers hebben inspraak in het programma.

De organisatie is in handen van Naturim. Green Organics sponsort de omschakelgroep en wil daarmee nieuwe telers bereiken voor de aanhoudende groeiende vraag naar biologische producten.

Eerste bijeenkomst: Maandag 9 maart 13.30-17.00u op het bedrijf van Tom Saat en Tineke van den Berg in Almere: www.stadsboerderijalmere.nl Naast een (korte) rondleiding op de boerderij willen we de succesfactoren bespreken van bioteelt ui en spinazie. Ook aandacht voor de ontwikkelingen van de markt van industriegroenten.

U vindt het opgaveformulier hier

Meer informatie
Sander Bernaerts

06 8108 6041 of sander@naturim.nl