Cursus Niet Kerende Grondbewerking 3 febr 2017 Lelystad

Niet Kerende Grondbewerking (NKG) is een bedrijfssysteem waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. NKG heeft bewezen voordelen: Het zorgt voor een sterke uitbreiding van het bodemleven en een hoger organisch stofgehalte. Ook de verbetering van de waterinfiltratie en de draagkracht van de bodem zijn merkbaar en zeer waardevol. NKG is daarmee een zinvol antwoord op een toename van weersextremen en toenemende bodemdruk van mechanisatie.​

De cursus gaat over het praktisch uitvoeren van NKG in akkerbouw en groenteteelt. Na de cursus weten de deelnemers wat wel en niet werkt bij NKG.

De cursusinhoud:

  • Toelichting op de basisprincipes
  • Praktische ervaringen met het inpassen van groenbemesters
  • Welke machines en bewerkingen werken goed
  • Er wordt een bezoek gebracht aan een NKG bedrijf
De volgende cursus is 3 februari 2017 te Lelystad. De kosten zijn 150 euro excl btw. Aanmelden via sander@naturim.nl
 
De cursus wordt georganiseerd door Naturim. Inleider is Sander Bernaerts. De inleider heeft ruime ervaring met NKG in Nederland en adviseert over NKG op zowel gangbare als biologische bedrijven op diverse grondsoorten. Daarnaast begeleidt Naturim drie studiegroepen NKG voor akkerbouw in Nederland.
 
Zie hier een filmpje over de cursus.
 
Foto's van de cursus op 12 februari 2016 in Biddinghuizen