Cursussen

Ik bied cursussen en presentaties op maat aan. Mijn specialisaties zijn: Biologische landbouw, Niet Kerende grondbewerking en duurzaam bodemgebruik. Onder duurzaam bodemgebruik valt bijvoorbeeld: Bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en bodembewerking. Ik vind het belangrijk om de presentatie of cursussen zo praktisch mogelijk te houden. Daarom verzorg ik de cursus bij voorkeur in een praktijkomgeving of ik gebruik anders veel beeldmateriaal. Verder betrek ik graag de ervaringen van de deelnemers bij de aangeboden leerstof en laat veel ruimte voor discussie.

Biologische landbouw

In bijeenkomsten over Biologische landbouw kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen:

 • Algemeen over regelgeving, marktsituatie en –ontwikkelingen en omschakeling;
 • Praktische uitvoering Biologische teelt: Bemesting, onkruidbestrijding, rijpadenteelt, vruchtwisseling e.d;
 • Teelt of na-oogst gericht: Bijvoorbeeld ui, peen, aardappel, kool, ….;
 • Teelt van rustgewassen en groenbemesters;
 • Economie in de biologische teelt.

 

Niet Kerende Grondbewerking

Presentaties en cursussen over het onderwerp NKG (of Conserverende landbouw) kunnen gericht zijn op een introductie of voor het opdoen van verdiepende kennis. Als deelnemer komt u erachter of NKG bij u en uw bedrijf past. Of er is verdieping op dit onderwerp. Voorbeelden wat aan bod kan komen:

 • Algemeen over wat NKG nu eigenlijk is, welke “denkslag” moet gemaakt worden;
 • Hoe werkt het systeem? De voor- en nadelen: Over bodemleven, draagkracht en bodembewerking;
 • Praktische uitvoering: Mechanisatie, tussenteelten, eerste jaren NKG;
 • Resultaten uit de praktijk en in onderzoek;
 • Praktijksituatie bezichtigen.

 

Duurzaam bodemgebruik

In een bijeenkomst over de bodem staat de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid centraal. Hierbij kunnen één of meerdere profielkuilen het gespreksonderwerp zijn. De deelnemers bekijken en beoordelen de profielkuil. Samen met de deelnemers wordt gewerkt om een aantal vragen te beantwoorden en om inzicht te verwerven:

 • Wat is de toestand van de betreffende bodem?
 • Wat vertelt de profielkuil over hoe er met de bodem wordt omgegaan?
 • Hoe vertaal je de informatie uit de profielkuil naar een goede strategie voor bodembewerking?
 • Hoe kun je de bodemvruchtbaarheid/ bodemstructuur verbeteren?