In 2013 is in Nederland de grens bereikt van 1 miljard euro consumentenomzet in biologische producten. De stap van 1 naar 2 miljard consumentenomzet duurt waarschijnlijk maar 6 jaar. Dit betekent dat er kansen liggen voor omschakelaars.

Biologisch telen is goed mogelijk, maar omschakelen van gangbaar naar biologisch is zeker geen kleinigheid. Ook al hebben voor u al velen deze stap gezet; Het is een stap die voor elk bedrijf en ondernemer anders is. Omschakelen heeft grote consequenties op allerlei vlakken. Zo zult u zich opnieuw moeten bewijzen als betrouwbare partij bij nieuwe afzetkanalen en u krijgt te maken met de omschakelperiode, nieuwe teelten, andere teeltsystemen, (grote) investeringen, regelgeving en talloze zaken meer.

Het is fijn om de vele vragen die tijdens de omschakeling ontstaan met iemand te kunnen bespreken.  Hierbij zijn telefoongesprekjes van 5 minuten vaak al erg waardevol. Daarnaast ga ik samen met u op zoek naar de juiste wegen om het biobedrijf een vliegende start te geven. Ik zie het als mijn taak ideeën aan te dragen waar u misschien zelf nog niet aan had gedacht.  

Goed doordachte keuzes en het bedenken van een goed bedrijfssysteem staat aan de basis van een goede productie met beheersbare risico’s.

Vragen waarbij ik kan helpen:

 • Is omschakelen een slimme zet?
 • Wat wilt u als ondernemer bereiken en hoe realiseert u dat met een biologische bedrijfsvoering?
 • Welk teeltplan past bij u, het bedrijf en bij uw persoon?
 • Wat is een optimaal omschakeltraject, niet alleen financieel maar ook teelttechnisch?
 • Welke partijen benadert u voor de afzet van producten?
 • Wat is een goede vruchtwisseling en vruchtopvolging. Wat is een goede balans tussen rustgewassen en hoofdteelten?
 • Hoe kunt u teelt- en afzetrisico’s zo veel mogelijk uitsluiten (ziekten, onkruid, slechte bodemstructuur)?
 • Welke structurele investeringen zijn nodig voor een goed bedrijfssysteem (bemesting, grondbewerking, teeltsystemen)?
 • Welke investeringen passen bij uw bedrijf (machines, teeltsystemen)?
 • Hoe gaat de praktische uitvoering van een biologische teelt?
 • ….