Bij het maken van een bedrijfseconomisch en/of strategisch plan staat de mens achter het bedrijf centraal. Uw doelstelling en ambities zijn bepalend. Er wordt met een positief kritische blik gewerkt aan het beantwoorden van cruciale vragen.

In de afgelopen jaren heb ik veel bedrijfsplannen geschreven voor ondernemers. De plannen zijn soms bedoeld als onderbouwing voor een financiering maar even zo vaak om de ondernemer te helpen vragen te beantwoorden die de essentie raken van het bedrijf. Hierbij kan het gaan om verschillende aspecten:

  • Aan- of verkoop van grond;
  • Tegenvallend rendement;
  • Investering in gebouwen of in mechanisatie;
  • Verbreding;
  • Grote aanpassingen in het bedrijf;
  • Nauwkeurige economische consequenties van omschakeling;